ფასდაკლების ბარათი

ვალენტინი“ გთავაზობთ 3 ტიპის ფასდალების ბარათს შემდეგი პირობებით:
 

5 000 GEL - 5%

5 000-10 000 GEL - 7%

10 000 GEL-ის ზევით - 10%


© 2018 Bravo Ltd.

Sitemap

Created by PropagandaHQ